SAVETHESOUND

CKC SPORTS

November 20, 2020 By 0 Comments

Director Slava Melnyk
DOP Oleg Bondarenko
Executive Producer Kostya Khytry
Stylist Lera Melnyk
Editor / Color Kostya Semerei
Audio Postproduction: SAVE THE SOUND (www.savethesound.agency)